Valokuviin perustuvat vuorovaikutus- ja tunnekasvatusmateriaalit

Picemoi

Tervetuloa tunteiden maailmaan.

 

Lasten kasvattajille tulee usein eteen tilanteita, joissa sanat eivät riitä. Lapsen ja aikuisen tai lasten välillä ei välttämättä ole yhteisymmärrystä tai tilanteita “luetaan” puolin toisin väärin. Väsymys, kipu, stressaava tilanne tai epäreiluuden kokeminen voivat purkautua ulos kiukkuna ja raivona ja tilanteen selvittely ei aina ratkea sanojen avulla.

Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, näinhän on aina sanottu. Kuvan käyttäminen apuna niin haastavissa tilanteissa kuin muissakin arjen jokapäiväisissä tilanteissa tukee sekä lapsen että aikuisen ymmärrystä ja vuoropuhelua.

On hienoa antaa lapselle varmistus siitä, että kasvattaja ymmärtää lasta ja lapselle on voimauttavaa ymmärtää kasvattajaa! Nyt meillä on työkalu, jonka avulla voimme tukea lapsen vuorovaikutustaitoja ja empatiakyvyn vahvistumista sekä auttaa lasta tunnistamaan käsittelemään ja hyväksymään tunteensa.

Tunnetaidot, vuorovaikutustaidot ja empatiakyky ovat avain hyvään itsetuntoon ja tunneälykkyyteen, jotka toimivat onnellisuuden kivijalkana.

 

takaisin ylös